Výstavní řád

Vystavovatel dodrží čas svodu a veterinární prohlídky fretek. Pozdní příchod může být důvodem k diskvalifikaci bez možnosti vrácení výstavního poplatku. Vystavovatel se do 10 minut od vyhlášení posuzované kategorie, do níž je zařazen, dostaví s fretkou v přepravce na místo určené organizátory. V přepravce bude pouze jednoduchá podložka – polštářek, aby se fretka nemohla schovat a byla usnadněna manipulace s jednotlivými zvířaty, fretka bude bez postroje. Pozdní přinesení fretky může být důvodem k diskvalifikaci.

Vystavovatel neruší porotce během práce, po ukončení hodnocení daného zvířete, bude prostor pro jeho dotazy a připomínky.

Vystavovatel udržuje pořádek – uklízí po sobě i po svých fretkách.

Vystavovatel nepřipustí napadání fretek mezi sebou, fretky, které budou napadat ostatní, mohou být diskvalifikované.

Pokud je to možné a vystavovatel vlastní mobilní klec, v níž mohou být fretky - mimo dobu posuzování - umístěny, je tato forma prezentace (i s ohledem na veřejnost) velmi vítána!

Výstavní kategorie

Junior samec

Junior samice

Samec nekastrovaný

Samice nekastrovaná

Samec kastrovaný

Samice kastrovaná

Výstavní třídy

barevné varianty: albín, černotchořovitá, tchořovitá, champagne, stříbrná, bílé znaky, jiná barva.

Kritéria hodnocení

Fretky se posuzují v 10 kritériích, s maximálním ziskem 100 bodů, v každém z kriterií je možné získat 10 bodů. Za znak, který by se neměl přenášet na potomstvo se strhává 10 bodů.

Hodnotí se:

- hlava

- oči, uši, zuby

- tlapky, drápky

- kostra, svaly

- proporce

- držení těla, pohyb

- srst a kůže

- barva, znaky

- ovladatelnost, chování

- dojem

Hodnocení je zaměřeno na podporu chovu zdravých fretek, které stavbou těla odpovídají původnímu určení fretek. Odbočení od normy je na závadu, stejně jako šlechtění znaků, které se běžně u fretek nevyskytují ( AFA).

Dále se klade důraz i na umělecký dojem, krásu, čistotu, připravenost, výborné chování, do hodnocení se tedy promítá i selhání vystavovatele.

Vystavovatel dostane posudkový list, pamětný list a v případe dosažení určené bodové hranice, i stužku v příslušné barvě.

Klasifikace

100 - 90 výborný, modrá stuha

(jedinec, který se velmi přibližuje ideálu popsanému ve standartu, je ve výborné kondici, může mít drobné nedostatky)

89 - 80 velmi dobrý, červená stuha

(má typické vlastnosti, vyvážené proporce, dobrou kondici, může mít drobné vady, ale ne vady morfologické)

79 - 75 dobrý, zelená stuha

(může mít viditelné hrubší vady)

Z vyhodnocených tříd první tři dostanou diplom s uvedeným umístěním a nejlepší fretka z každé třídy obrží titul Vítěz třídy.

Ze všech kategorií bude vybráno l0 nejvýše bodově ohodnocených jedinců a z nich budou vybráni 3 nejlepší v každé hlavní kategorii, vítěz obrží titul Vítěz kategorie.

Z vítězů hlavních kategorií bude na závěr vyhlášen celkový vítěz výstavy Best in show.