Podmínky účasti

Všechny fretky musí mít očkovací průkaz nebo mezinárodní pas zvířete a být řádně očkované proti vzteklině a proti psince (očkování musí být minimálně 1měsíc a maximálně 1rok staré v termínu výstavy).

Každá zúčastněná fretka (i ta, která nebude vystavovaná) musí mít v očkovacím průkazu následující potvrzení od svého veterináře maximálně 3 dny staré:

- veterinární osvědčení o klinickém zdraví fretky

- veterinární vyšetření na přítomnost ušního svrabu, musí zde být doslova uvedeno „vyšetření na ušní svrab je negativní“.

Z výstavy jsou dále vyloučené fretky gravidní (nakryté déle než 14 dní), fretky s nezahojenými operačními ranami.

Doporučujeme, aby fretky měli číslo v PK (plemenné knize) jakéhokoliv klubu, fretky z ČR pokud možno v PKČR. Pro letošní rok, dle požadavek EU, vyžadujeme čipování zahraničních účastníků.

Fretky, které neprojdou veterinární kontrolou se nemohou výstavy zúčastnit, chovatelé fretek vyloučených z výstavy nemají nárok na vrácení uhrazených poplatků.

Jiné druhy zvířat nebudou do prostorů výstavy z bezpečnostních důvodů vpuštěny!

POZOR! Každý majitel si bude nosit vlastní fretku k porotci při posuzování.

Každá vystavovaná fretka musí mít vlastní přepravku/klec, ve které bude umístěna mimo dobu hodnocení porotcem. Pokud chovatel vystavuje více fretek, potřebuje tolik přepravek, aby po dobu hodnocení v určité kategorii byla každá fretka umístěna ve své přepravce. Mimo dobu hodnocení, můžou být umístěny v jedné kleci, vyhovující počtu jedinců. Pro snadnou manipulaci s fretkou během hodnocení doporučujeme samostatnou přepravku s vhodným pelíškem či houpačkou bez kapsy. Je potřeba, aby majitel mohl fretku snadno z přepravky vyjmout a nebyl tak zbytečně zdržován průběh hodnocení.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené vystavovatelem, neodpovídá za poranění, úhyn nebo ztrátu fretky, kromě doby, kdy je fretka posuzovaná. Po dobu konání výstavy si vystavovatel zabezpečí své fretky tak, aby nemohlo dojít ke vzájemnému napadání a případnému poranění osob či jiných fretek. V případě, že se výstava nebude konat z objektivních příčin, poplatky budou použity k úhradě nákladů na výstavu. Vystavovatel souhlasí s uvedením adresy v katalogu.

Naše doporučení:

- týden před výstavou podávejte fretce probiotikum - Probican pastu Medipharm, v dávce 1/4 otočky 1x denně. Zvýší imunitu a naopak sníží riziko vzniku onemocnění.

- kontakt s ostatními fretkami je na vlastní riziko chovatelů.

- prosíme, neberte s sebou na výstavu zvířata po akutním onemocnění, po průjmech, pozitivní na ECE (více informací o ECE naleznete ve veterinárním okénku, doporučujeme nechat fretky těsně před výstavou vyšetřit na přítomnost ECE - stres může u pozitivního jedince spustit projevy onemocnění, navíc zde hrozí nebezpečí rozšíření nemoci mezi zdravé jedince. Vyšetření se provádí pouze v Brně na VFU Brno* a v Praze na SVÚ Praha** ***).

- pokud cestujete ze zahraničí, je nutné, aby byla Vaše fretka čipovaná a měla mezinárodní pas

*VFU Brno, Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, Palackého třída 1/3, 612 42 Brno, MVDr. Hauptman, MVDr. Jekl, tel.: 541 562 368.

**SVÚ Praha, Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 – Lysolaje, MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D., laboratoř sérologie a virologie, tel.: 251 031 338.

***Virologické vyšetření trusu fretek na koronaviry metodou RT PCR: cena vyšetření je cca 1000Kč za vzorek, provedení vyšetření trvá cca 3 dny (samotný test trvá 1 den, délka se prodlužuje o zápis, vybalení a přípravu vzorků, zaslání výsledků poštou). RT PCR je metoda molekulární, prokazuje specifický úsek RNA koronaviru. Pro preventivní vyšetřování trusu fretek je metoda RT PCR vhodnější než elektronová mikroskopie. Negativní výsledek RT PCR 100% znamená, že fretka virus v době vyšetření nevylučuje.