Kontakty

Společnost pro výstavy fretek v Brně

Jedná se o dobrovolné a volné seskupení lidí, kteří chtějí ve spolupráci s českým, slovenský a maďarským klubem chovatelů organizovat výstavy fretek v Brně - Lužánkách.

Cílem našeho snažení a povinností všech členů je starost wellfare zúčastněných fretek a péče o zkvalitňování českých, slovenských a maďarských chovů. Fretka je veselý a hravý domácí mazlíček, proto i všechno naše snažení musí být veselé, radostné a s úsměvem.

Středisko volného času Lužánky

Lidická 50

658 12 Brno

http://www.luzanky.cz/

Členové Společnosti pro výstavy fretek v Brně:

předseda společnosti:

Marcela Zajíčková - vedoucí přírodopisné sekce Lužánky

místopředseda společnosti:

Miloslava Svobodová - vedoucí výstavy v roce 2011

Kamila Chromá - vedoucí výstavy v roce 2011

další členové společnosti:

Milada Dvořáková

Eva Svobodová

Dagmar Buchtová

Soňa Axmanová

Marcela Zajíčková

Lucie Mrokwiová

Jana Petreková

a ostatní

Kontaktní osoba:

Kamila Chromá, vystava.fretek.brno@gmail.com