Kategorie a porotci

Hodnocené kategorie

1. dospělí nekastrovaní samci

2. dospělé nekastrované samice

3. dospělí kastrovaní samci

4. dospělé kastrované samice

5. junioři samci(narození 2010)

6. junioři samice(narození 2010)

Kategorie budou navíc rozděleny podle barev – černotchořovitá, champagne, tchořovitá, albino, stříbrná, mitts, ostatní.

Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit fretky do jednotlivých kategorií a barevných rázů. V případě nedostatečného počtu fretek určitého barevného rázu si pořadatel vyhrazuje právo spojit málopočetně zastoupené barevné rázy do společné kategorie zbarvení.

Z vítězů jednotlivých kategorií bude vybrán celkový vítěz výstavy – The best in show.

Porotci

Soňa Axmanová, ČR

Dagmar Buchtová, ČR

Zuzana Punčochářová, SR

Henrieta Végešiová, SR