Ke čtení...aneb co se může taky hodit na výstavu

American Ferret Association, Inc.

Chovatelský standard fretky

Důvod vzniku:

Chovatelský standard AFA byl vytvořen na podporu chovu zdravých fretek, odpovídajících stavbou těla původnímu určení fretek. Odbočení od „normy“ je na závadu, stejně jako šlechtění znaků, které se běžně u fretek(Mustela putorius furo) nevyskytují.

Obecně:

Jako téměř jistý potomek tchoře tmavého(Mustela putorius) je fretka dobře přizpůsobena k prolézání a obývání nor, kde pronásleduje, loví a zabíjí kořist, která může být někdy i mnohokrát větší. V důsledku toho jsou pro kostru a svalstvo fretky typické dva mimořádné znaky: síla a ohebnost.

Kostra je celkově protažená. Na její délce se podílejí neobvykle dlouhé obratle (zejména v krční a bederní oblasti páteře). Naproti tomu nohy jsou zkrácené, aby usnadnily přístup do nor.

Jako opora pro protaženou kostru a uzpůsobení k chytání, zabíjení a přenášení kořisti v podzemí se u fretek vyvinula neobyčejná svalovina, která jí dává mnohem větší sílu než by odpovídalo velikosti těla.

Jakoby silná kostra a svalstvo nestačily, je fretka také mistrem v ohebnosti. Díky omezení prostředím, ve kterém loví a pohybuje se, se u fretky vyvinula kostra (zejména páteř, prsní kost, kotníky a zápěstí) tak, že umožňuje výkony hodné hadí ženy nebo Houdiniho.

Svalová a kosterní soustava fretky společně tvoří zvíře obdivované pro sílu i ohebnost.

Při hodnocení tohoto domácího společníka nezapomínejte na následující čtyři faktory, které mohou mít podstatný vliv na kostru i svalové napětí.

Chov:

Narozdíl od svých divokých příbuzných (M. putorius) jsou fretky výsledkem spíše umělého („lidského“) než přírodního výběru. Lidé mohou zvířata vybírat podle vlastností, které by mohly, ale také nemusely být vhodné pro fretku, kdyby žila ve volné přírodě. Uznávaní chovatelé dbají v chovu na předávání geneticky vhodných („zdravých“) vlastností a při šlechtění by měli vždy upřednostňovat tělesné znaky odpovídající tchoři.

Kastrace:

Kastrace fretky je u samce i u samice velký zásah do fyziologie. Pokud je fretka vykastrována ještě před dosažením pohlavní dospělosti, bude mít jinou tělesnou stavbu, než fretka nekastrovaná nebo kastrovaná až po dosažení dospělosti. Časně kastrované fretky mají o něco méně kostní hmoty a nižší hustotu kosti než později kastrované nebo nekastrované. Navíc se jim tvoří také menší svalová hmota v důsledku odstranění vlivu steroidů odpovědných za růst svalů. Fretky kastrované po dosažení dospělosti ztratí část svalové hmoty, ale často jsou i tak svalnatější a robustnější než časně kastrovaní jedinci.

Strava:

Převážná většina domestikovaných fretek je krmena granulovanou stravou. Dokonce i vyvážené průmyslově vyráběné krmivo je vytvořeno jednoduše tak, aby vyhovělo stravovacím nárokům většiny fretek, ale není moc pravděpodobné, že by je výrazněji přesahovalo. Faktory jako jsou růst, onemocnění, stres nebo aktivní způsob života aj. mohou zvýšit nároky fretky nad možnosti běžného suchého krmiva. V důsledku toho může fretka začít jíst větší množství potravy, aby uspokojila zvýšenou potřebu některé složky. Pak ale strava překročí nároky na jinou složku potravy a výsledkem může být fretka s nadváhou, s nedostatečnou svalovou hmotou nebo napětím nebo s abnormálním vývojem kostry.

Pohyb:

Většina fretek je pro jejich vlastní bezpečí i chovatelovo pohodlí chována v kleci. Ačkoliv do určité míry je ubytování v kleci nezbytné, pokud v ní fretka tráví příliš mnoho času a nemá dostatek podnětů a pohybu, může dojít ke ztrátě svalové hmoty. Úbytek svalů může vést po čase k úbytku kostní hmoty. Kromě vlivu dalších faktorů, fretky si přirozeně uchovají takové svalové napětí, které odpovídá množství jejich pohybu.

Další kritéria:

Tvar hlavy:

Základní tvar hlavy by měl být trojúhelníkovitý – široký mezi ušima a zužující se elipsovitě k čenichu. Z profilu by hlava měla být rovná, u samců bez hrbolu, u samic může být velmi malý hrbolek v úrovni očí.

Buldočí hlava: Ideální tvar hlavy nekastrované nebo v dospělosti kastrované fretky odpovídající buldočímu typu je zaoblený rovnostranný trojúhelník. To znamená, že šířka hlavy a délka hlavy od špičky čenichu k nasazení uší jsou stejné. Délka a šířka by měly být stejné a výška by měla tvořit nejméně 90 % tohoto rozměru.

Standardní hlava: Ideální tvar hlavy nekastrovaného nebo v dospělosti kastrovaného zvířete odpovídající standardnímu typu je o trošku delší než je šířka hlavy. Délka může být až o 10 % větší než šířka. Pokud je rozdíl větší, je hlava příliš dlouhá. Výška hlavy standardního typu by měla tvořit nejméně 85 % její šířky.

U obou typů hlavy by měla tlama("bílé ohubí") dosahovat nejméně 55 % šířky hlavy, ale ne víc než 70 %. Buldočí i standardní typ hlavy jsou uznávané a ani jeden z nich není upřednostňován.

Uši:

Uši by měly být posazené přímo na vrcholku zadní části lebky, v jedné rovině. Měly by být okrouhlé a proporčně odpovídat velikosti hlavy a pohlaví fretky.

Oči:

Oči by měly být velké a okrouhlé, s rovnoměrnou pigmentací duhovky a zornice. Oči mají být umístěné stejně daleko od uší a čenichu a ležet ve stejné rovině.

Čenich:

Čenich by měl být trojúhelníkovitý, se souměrně umístěnými nozdrami. Pro posouzení vyrovnanosti hlavy se ujistěte, že středová linie čenichu leží na přímce spuštěné od středu mezi ušima, aniž by uhýbala na jednu nebo druhou stranu. Další způsob, jak posoudit, zda je hlava souměrná a rovná, je položit fretku na záda a podívat se na ni zespodu. Linie procházející od čenichu k tlamě by měla být zcela přímá a neodchylovat se k žádné straně.

Tlama

Zuby a čelisti by do sebe měly zapadat tak, aby do sebe horní a dolní špičáky pohodlně a stejnoměrně zapadaly, přičemž horní špičáky jsou za spodními.

Krk a ramena:

Krk by měl být rovný a relativně krátký. Lopatky by měly být ploché a dobře zaúhlené (cca 45 °), bez výstupků. Měly by být dostatečně daleko od sebe, adekvátně k velikosti a šířce těla fretky.

Žebra:

Hrudní koš by měl být v ideálním případě symetrický, hluboký a pružný, aby poskytoval dostatek místa pro plíce i srdce. Na žebrech a prsní kosti (sternum) by neměly být žádné výstupky a patrné úhly. Tvar hrudního koše je téměř kulatý. Všechna žebra by měla směřovat od páteře v hladkých křivkách a mít hladké, rovnoměrné zakončení, bez boulí nebo výstupků.

Jsou povoleny odchylky ve velikosti, zejména mezi samci a samicemi a mezi nekastrovanými, v dospělosti a časně kastrovanými fretkami.

Páteř:

Páteř musí být ohebná a přímá, bez patrných výčnělků. Prohnutí páteře má tvořit hladkou křivku s osou mezi rameny a kyčlemi.

Kyčle:

Pánev by měla být tak velká, aby kyčle byly dostatečně daleko od sebe, měla by být symetrická, bez výstupků kostí. Kyčelní klouby mají být přiměřeně velké a silné, aby poskytovaly dostatečnou oporu s ohledem na velikost a ideální hmotnost. Velikost pánve by měla být přiměřená velikosti fretky a měla by odpovídat velikosti hrudního koše. Kyčelní klouby by neměly být příliš volné.

Nohy:

Nohy má fretka mít přiměřeně dlouhé a široké s ohledem na svou velikost, levá a pravá strana má být symetrická. Nohy nesmějí být prohnuté.

Tlapky:

Tlapky mají mít každá pět prstů, velikost by měla odpovídat proporcím těla. Tlapky by měly být okrouhlé v celé ploše, která se dotýká země, bez zbytečně roztažených prstů.

Ocas:

Ocas by měl být rovný a ohebný po celé délce a měl by být dlouhý cca jako 1/3 délky těla (od čenichu ke kořeni ocasu). Neměl by mít žádné uzlíky, srůsty nebo výstupky.

Hustota kostí:

Hustota kostí je velmi důležitým faktorem při posuzování kostry. Fretky mají mít silné, pevné a husté kosti, které unesou přiměřenou hmotnost těla. Hustota kostí u nekastrovaných nebo v dospělosti kastrovaných fretek je značná, na pohmat jsou kosti zdravé a pevné.

Svalová struktura a napětí:

Fretky by měly mít na pohmat pevné svaly – ochablé, měkké tkáně jsou spíš tuk, než svalovina. Samci mají celkově vyvinutější svalstvo, zejména na hlavě (lalok pod bradou), na krku, hrudi a ramenou (druhotné pohlavní znaky). Je do určité přiměřené míry pozitivní, pokud má fretka víc svalstva než je průměrné pro její věk nebo pohlaví. Žebra, ramena, krk a boky by měly být na omak pevné, s vyvinutou svalovinou. Břicho by mělo být pevné, nikoliv povislé.

Chovná fretka má pevnější svalstvo než kastrovaná. Kastrované fretky mají nižší svalové napětí, a to zejména pokud byly kastrovány časně (před 12 týdnem věku). Později kastrované fretky by měly mít vyšší svalové napětí a větší sv. hmotu. Celkově by fretka měla být pevná, nikoliv hadrovitá. Fretka může mít o něco menší objem svalstva a tuku v létě, oproti zimnímu období. Ani jedno z toho není upřednostňováno. V obou případech by měla být pevná a mít vytrénované nohy.

Tělesné proporce:

Fretka by měla mít celkově souměrné tělo. Obě strany, levá i pravá, by měly být stejně dlouhé, široké a objemné. Přední a zadní nohy by měly směřovat přímo dopředu. Hlava, krk, tělo, nohy, tlapky a ocas musejí mít vyvážené proporce. Postoj musí být vzpřímený a vyrovnaný, na všech čtyřech se zadníma nohama pod tělem. Horní linie by měla být hladká, páteř rovnoměrně prohnutá od středu zad až k zadku. Nejvyšší bod prohnuté páteře by měl ležet uprostřed mezi rameny a boky (nikoliv kořenem ocasu). Délka nohou by měla odpovídat délce těla.Hmotnost by měla být rovnoměrně rozložená po celém těle. Pokud se fretka uchopí uprostřed těla, měla by být vyvážená na obě strany.

Celkové zdraví a stav:

Způsob, jakým se chovatel o fretku stará po celý rok, hraje významnou úlohu v rozvoji zdravého držení těla, zdravého těla i srsti. Fretka, která má dostatek pohybu, bude mít pevnou vrstvu svalstva, skrz kterou lze nahmatat kosti, ale skrz kterou kosti nevystupují. Nadváha není u fretek běžně k vidění, ale pokud chovatel dává fretce s nižšími potravními nároky příliš mnoho bílkovin nebo tuků, může se objevit. Tenká vrstva tuku je u zdravé aktivní fretky normální. Zdravá fretka bude mít silnou, lesklou srst, ať už jde o zimní nebo letní. Zimní srst by měla být dlouhá, hustá a měkká na dotek. Letní srst bude mít málo podsady, ale měla by být na dotek měkká a hedvábná. Chlupy by neměly být hrubé, suché a při ohnutí by se neměly lámat. Vousy by měly být dlouhé a nepolámané, neměly by se třepit. Zuby má mít fretka bílé. U starších fretek zuby ztrácejí barvu, takže začnou být průsvitné. Oči by měly být jasné a živé, čenich vlhký, nikoliv suchý nebo rozpraskaný. Pokud má fretka matné oči a suchý čenich, není zdravá.

Chování:

Dobrá nálada je u fretky velmi důležitý znak. Měla by být ostražitá, zvědavá, hravá, mazlivá a klidná, když ji někdo vezme do ruky. Obzvláště kastrované fretky by měly být výjimečně ochotné ke kontaktu. U chovné fretky je potřeba brát ohled na účinky hormonů na jejich chování. Samci v říji mohou být velmi neklidní a nedůtkliví. Protože nejde o žádoucí znak, jde o závažnější prohřešek, dopustí-li se ho kastrovaná fretka, které se nebouří hormony. Obecně není nedůtklivé chování žádoucí. Nicméně dospívající fretky do šesti měsíců bývají častěji divoké.

Standardy barev:

Následující barevné standardy se týkají zbarvení okrajových částí těla (points – nohy, ramena, ocas a maska, je-li přítomna) a trupu.

Albín:

pesíky – bílé až krémové, přednostně bílé

podsada – bílá až krémová, přednostně bílá

oči – pouze rubínově červené

čenich – pouze růžový

Černá:

pesíky – skutečně černé

podsada – upřednostňuje se bílá, ale přípustný je i zlatavý nádech

oči – černé nebo téměř černé

čenich – přednostně černý nebo téměř černý, přípustný je černě tečkovaný

Černotchořovitá

pesíky – tmavě popelavě černohnědé bez teplých hnědých tónů, s výrazným černým leskem

podsada – upřednostňuje se bílá až krémová, ne však žlutá

oči – tmavě hnědé nebo téměř černé

čenich – upřednostňuje se jednolitě černohnědý. Strakatý nebo tečkovaný černohnědý je rovněž přípustný

Tchořovitá:

pesíky – teple sytě hnědé

podsada – upřednostňuje se bílá až krémová nebo světle zlatavá, ne však žlutá

oči – hnědé nebo téměř černé

čenich – upřednostňuje se světle hnědý, skvrnitý nebo tečkovaný hnědý nebo s hnědým „T“

Champagne:

pesíky – béžové nebo ředěná čokoládová barva

podsada – upřednostňuje se bílá až krémová, ne však žlutá

oči – světle až tmavě vínové až tmavě hnědé

čenich – upřednostňuje se béžový nebo růžový s béžovým nebo světle hnědým „T“

Čokoládová:

pesíky – v teplém odstínu mléčné čokolády

podsada – upřednostňuje se bílá, ale přípustný je i slabý zlatavý nádech

oči – upřednostňuje se hnědá, přípustná je tmavě vínová

čenich – upřednostňuje se růžový, béžový nebo růžový se světle hnědým „T“, přípustné je i cihlové zbarvení

Tmavooká bílá (DEW):

pesíky – bílé až krémové, upřednostňuje se bílá

podsada – bílá až krémová, upřednostňuje se bílá

oči – vínové

čenich – pouze růžový

Standardy distribuce barvy:

Obecné informace:

Každá z výše uvedených barev může mít bílé ponožky (mitts) a bílou skvrnu pod krkem – bryndák (bib). Pokud má fretka ponožky, měla by mít i bryndák. Ponožky by měly být rovnoměrné a zřetelně ohraničené. Přední ponožky by měly být obě stejné a zadní by měly být obě stejné. Přední a zadní ponožky se mohou, ale nemusejí shodovat.

Jednobarevná (solid):

Tato koncentrace zbarvení se může vyskytovat u kteréhokoliv výše zmíněného zbarvení. V ideálním případě je barevných pesíků 100 % a bílých pesíků 0 % jak na trupu, tak na okrajových částech těla (points). Vzhled fretky je tedy jednobarevný od hlavy až k ocasu. Maska je plná nebo ve tvaru „T“ (která je upřednostňována). Tyto fretky mohou mít ponožky a bryndák.

Point (siamská):

Tato koncentrace zbarvení se může vyskytovat u kteréhokoliv výše zmíněného zbarvení. Fretka má zřetelný rozdíl v koncentraci zbarvení mezi trupem a okrajovými částmi těla (points). Maska musí mít tvar tenkého „V“ u černých, černotchořovitých, tchořovitých, šampaňských a čokoládových fretek, nemá být plná nebo ve tvaru „T“. Šampaňské a světlé siamky mohou mít tenkou „V“ masku nebo masku nemají, ale „V“ maska je upřednostňována. Barva čenichu by měla být světlejší než výše zmíněné barvy čenichu, tedy růžová, béžová nebo s obrysem „T“. Tyto fretky mohou mít ponožky a bryndák.

Blaze (s lysinkou, "harlekýn"):

Tato distribuce barvy se může vyskytovat u kteréhokoliv výše zmíněného zbarvení. Fretka musí mít dlouhou bílou lysinku širokou cca 1–2 cm) od vrcholku hlavy (nad očima a pod ušima), po zadní straně šíje, minimálně do 2/3 jeho délky. Oči by měly mít různé odstíny od rubínové po hnědou. Čenich by měl být růžový nebo růžový s jemným obrysem. Na kolenou mohou být bílé skvrny a přední tlapky by měly mít bílé špičky prstů (tips) nebo ponožky, na zadních by měly být ponožky. Přípustná je bílá špička ocasu. Maska se liší podle koncentrace zbarvení. Přípustné jsou malé kroužky kolem očí a malá maska. Plná maska není přípustná. Přípustný je také bryndák, bílé nebo skvrnité břicho a koncentrace zbarvení „roan“ (střídání tmavých a bílých pesíků).

Panda:

Tato distribuce barvy se může vyskytovat u kteréhokoliv výše zmíněného zbarvení. Upřednostňují se pandy, které mají téměř celou hlavu bílou. V oblasti ramen a boků se očekává tmavší koncentrace barvy. Oči by měly být v různých odstínech vínové. Čenich by měl být růžový nebo růžový s jemným obrysem. Na kolenou mohou být bílé skvrny a ponožky by měly být na všech čtyřech tlapkách. Přípustná je bílá špička ocasu. Upřednostňují se malé barevné kroužky nebo skvrnky kolem očí, přípustné jsou malé barevné znaky před ušima jsou přípustné. Maska v jakékoliv podobě není přípustná. Přípustné je bílé nebo flekaté břicho a koncentrace zbarvení „roan“.

"Roan" (stříbrné aj. fretky):

Tato koncentrace zbarvení se může vyskytovat u kteréhokoliv výše zmíněného zbarvení. Podíl bílých a zbarvených pesíků určuje zařazení fretky do kategorie: pokud má 40–60 % bílých pesíků (počítá se pouze trup a okrajové části těla – points), patří do kategorie „roan“. Pokud má 90 % bílých pesíků, patří do kategorie tmavooká bílá (DEW). Zbarvené pesíky by měly být roztroušené rovnoměrně po celém těle.

Tmavooká bílá (DEW):

Tato koncentrace zbarvení se může vyskytovat u kteréhokoliv výše zmíněného zbarvení. Upřednostňují se DEW, které by měly mít nejméně 90 % bílých pesíků. Zbarvené pesíky by měly být buď rovnoměrně roztroušené po celém těle, nebo tvořit barevné skvrny nebo barevný pruh.